MET STEKKER

MET STEKKER
Vanaf het moment dat ik me realiseerde hoeveel elektrische apparaten we in huis hadden en hoeveel energie daarvoor nodig is, liet het idee daar "iets" mee te doen me niet meer los.

Toen ik alles had geinventarieerd, bleken we maar liefst 74 apparaten met een stekker in gebruik te hebben. Deze constatering was de start van het project -MET STEKKER-

Ik heb eerst alle objecten in huis geschetst en ben vervolgens op zoek gegaan naar handleidingen, explosie-tekeningen en foto's van onderdelen om de uiteindelijke tekeningen te maken.

KIJK VOOR INZAGE IN HET BOEK - MET STEKKER- OP DE PAGINA BOOKS


WITH PLUG
From the moment I realized how many electric devices we had in our house and how much power is needed for that purpose the idea to do "something" with that fact didn't go away.

When I had inventoried everything, it turned out we were using 74 machines with a plug! This observation was the start of the project -WITH PLUG-.

First of all I sketched all the objects we possess and after that I looked for instructions, explosion drawings and photos from parts to make the final drawings.

FOR THE PROJECT -WITH PLUG- GO TO THE PAGE BOOKS