MET STEKKER

MET STEKKER

Vanaf het moment dat ik me realiseerde hoeveel elektrische apparaten we in huis hadden en hoeveel energie daarvoor nodig is, liet het idee om daar “iets” mee te doen me niet meer los.

Toen ik alles had geïnventariseerd, bleken we maar liefst 74 apparaten met een stekker in gebruik te hebben! Deze constatering was de start van het project -MET STEKKER-.

Ik heb eerst alle objecten in huis geschetst en ben vervolgens op zoek gegaan naar handleidingen, explosie-tekeningen en foto's van onderdelen om de uiteindelijke tekeningen te maken.

In dit boek staan alle 74 tekeningen van de apparaten afgebeeld, onderverdeeld in 5 categorieën; Vrouwentools, Communicatie, Lampen, Beeld & Geluid en Mannentools.

OM HET BOEK TE BEKIJKEN GA NAAR DE PAGINA BOOKS
WITH PLUG

From the moment I realized how many electric devices we had in our house and how much energy is necessary, the idea to do "something" with that fact didn't leave me any more.

After I had inventoried everything, it turned out we were using 74 machines with a plug! This observation was the start of the project -WITH PLUG-.

I started sketching all the objects we possess, and after that I started searching for manuals, explosion drawings and photos from parts to make the final drawings.

This book contains all 74 drawings from all the devices, subdivided in 5 categories; Tools for Women, Communication, Lamps, Image & Sound and Tools for Men.

FOR A VIEWING OF THE BOOK GO TO THE PAGE BOOKS